Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Το Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας κ.κ. Θεοκλητου γιὰ τὸ Νέο ἔτοςἈγαπητοί μου.
Μὲ τὴν χάρι καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας εἰσήλθαμε στὸ νέο ἔτος 2017. Εὑρισκόμενοι σὲ τοῦτον τὸν σταθμὸ τοῦ χρόνου ἔχουμε χρέος νὰ σκεφθοῦμε τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ποὺ χάρισε καὶ χαρίζει σὲ ὅλα τὰ παιδιά του. Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία ὅλης τῆς γῆς μέχρι σήμερα.
Ἀσχέτως βέβαια ἂν κάποια προνομιοῦχα καὶ δυνατὰ παιδιὰ αὐτῆς τῆς γῆς ἁρπάζουν ἐκβιαστικὰ τὰ πιὸ πολλὰ μερίδια τῶν ἀγαθῶν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀδελφῶν τους, τὰ ὁποῖα θεωροῦν ὑποτιμητικὰ ὡς παιδιὰ ἄλλου κατώτερου Θεοῦ. Ἔτσι δημιουργεῖται ἡ κοινωνικὴ ἀνισότης, ἡ φτώχεια, ἡ ἀνέχεια καὶ ὁ ποικίλος πόνος, ποὺ βλέπουμε συνεχῶς νὰ πληθαίνη, ἀντὶ νὰ μειώνεται. Ἐδῶ βρίσκεται δυστυχῶς καὶ ἡ αἰτία τῶν πολέμων, οἱ ὁποῖοι περιέχουν πάμπολλους πόνους γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὅπου γῆς ἀνάπτονται.
Ὅμως εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ ἔτους μας καὶ καλὸ εἶναι νὰ στρέψουμε τὸν λόγο καὶ τὴν σκέψι μας στὸ φῶς καὶ στὴν ἐλπίδα τοῦ ἁγίου λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς συμβουλεύει τὰ πρέποντα. Λέγει ὁ ἀπόστολος Πέτρος γιὰ τὸν παρελθόντα χρόνο. «Εἶναι ἀρκετὸς ὁ χρόνος τῆς ζωῆ μας ποὺ πέρασε, κατὰ τὸν ὁποῖο ἐργασθήκαμε τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν καὶ πορευθήκαμε μὲ τὶς σαρκικὲς ἀπολαύσεις, μὲ τὶς ἐπιθυμίες, μὲ τὴν μέθη, μὲ τὰ γλεντοκοπήματα καὶ μὲ τὶς ἀθέμιτες εἰδωλολατρίες» (Α’ Πέτρου 4,3).
Ἀγαπητοί μου. Σαὐτὰ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ὑπογραμμίζεται τὸ χρέος νὰ ἐρευνοῦμε τὸ παρελθὸν τῆς ζωῆς μας. Νὰ ἐντοπίζουμε σαὐτό, ὅποιο λάθος διεπράτταμε μέχρι χθὲς καὶ νὰ τὸ ἀναθεωροῦμε. Μὴν ποῦμε, ἐμένα αὐτὸ μἀρέζει. Ἢ νὰ συμβιβασθοῦμε   λέγοντας ἔτσι κάμνουν ὅλοι. Ἢ νὰ ἀποκοιμήσουμε τὴν συνείδησί μας λέγοντας δὲν πειράζει.
Ὁ ἀπόστολος ὅμως κάμνη λόγο καὶ γιὰ τὸν ἐπίλοιπο ἢ τὸν  ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας. Αὐτὸς εἶναι τὸ αὔριο. Εἶναι ὁ καινούργιος χρόνος, τὸν ὁποῖο τὸ μεγαλόδωρο ἔλεος τοῦ Κυρίου μᾶς χαρίζει ἀπὸ σήμερα. Εἶναι ὁ ὑπόλοιπος χρόνος τῆς ζωῆς μας, γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται σὲ κάθε λειτουργία νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριο, νὰ μᾶς παράσχη, ὥστε «τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι».
Μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος, νὰ μὴν βιώσουμε τὸν ἐπίλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας μὲ τὶς ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες, ὅποιες εἶναι αὐτές, ἀλλὰ νὰ τὸν ζήσουμε «θελήματι Κυρίου». Τὸ περιεχόμενο αὐτῶν τῶν δύο λέξεων εὔχομαι γιὰ ὅλους μας γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο μας.
Μὲ ἑόρτιες εὐχὲς γιὰ τὸ καινούργιο ἔτος
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
 
Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .