...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει το Σάββατο 29 Ιουλίου το Δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011),
στις 29 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2017 απόφασης της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τροποποίηση 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
2.
«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, 
σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας 
Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών 
 Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.
«Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου 
έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 
Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Προμελέτη 
διυλιστηρίου ύδρευσης¨»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4.
«Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου 
έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 
Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: 
¨Οριστική μελέτη αγωγού ύδρευσης από διυλιστήρι層
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .