Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Σημαντικές αλλαγές από το Επιμελητήριο Φλώρινας

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 39278/25.7.2018 ‘’Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας.

Διαπιστώνοντας σημεία διαφοροποίησης, αναφορικά με όσα σχετικώς όριζε η προηγούμενη υπουργική απόφαση και εγκύκλιος εφαρμογής σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω σημαντικές αλλαγές:


  • Η ως άνω υπουργική απόφαση έχει πλέον αόριστη ισχύ (αντί ετησίως όπως ίσχυε έως σήμερα) και θα τροποποιείται μόνο εφόσον είναι απαραίτητο.
  • Σε ετήσια βάση θα εκδίδεται μόνο η σχετική εγκύκλιος εφαρμογής και το έντυπο Α, το οποίο είναι η φόρμα καταχώρισης των στοιχείων ενός προγράμματος επιμόρφωσης σε βάση δεδομένων.
  • Ορίζεται συγκεκριμένη χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων έγκρισης προγραμμάτων επιμόρφωσης, ήτοι από τις 10 Ιανουαρίου κάθε έτους και έως τις 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους .
  • Η υποβολή των αιτήσεων για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει πλέον να γίνεται τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος (αντί 25 ημερών που ίσχυε έως σήμερα), προκειμένου να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από το Σ.Υ.Α.Ε. και έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
  • Ο εργοδότης μέχρι να ολοκληρώσει την επιμόρφωσή και λάβει τη σχετική βεβαίωση, δεν θα μπορεί να ασκεί ο ίδιος καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας για την επιχείρησή του.


Λόγω των παραπάνω αλλαγών για φέτος οι αιτήσεις για επιμόρφωση τεχνικών ασφαλείας Γ’ και Β’ κατηγορίας θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 στο Επιμελητήριο Φλώρινας, ώστε εγκαίρως να κατατεθούν στο αρμόδιο Υπουργείο.

Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μας να καταθέσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας τα δικαιολογητικά τους ώστε να συμπεριληφθούν σε τμήμα επιμόρφωσής. Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο του Επιμελητήριου: 2385022466 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τέλος, ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε αιτήσεις για διεξαγωγή σεμιναρίου ΕΦΕΤ.

Φλώρινα, 01/08/2018
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .