...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Παράταση απόφασης για την απαγόρευση-διακοπή της κυκλοφορίας από το 31ο μέχρι το 34ο χιλ/τρο της Ε.Ο.3 Φλώρινας-Κοζάνης

Παράταση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για την απαγόρευση-διακοπή της κυκλοφορίας από το 31ο χιλ/τρο (α/κ κεραμοποιείων) μέχρι το 34ο χιλ/τρο (α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας-ΚΑΦΚΑ)
της Ε.Ο.3 Φλώρινας-Κοζάνης (νέο τμήμα) για χρονικό διάστημα έως την 20-07-2018 και ώρα 23:59.

 Η απόφαση

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την υπ΄ αριθ. 104320/4397 από 28-11-2012 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. « Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
4. Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. « Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
5. Την υπ’ αριθ. 6028/ 18/1322814 από 01-07-2018 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
Την απαγόρευση – διακοπή της κυκλοφορίας από το 31ο χιλ/τρο (α/κ κεραμοποιείων) μέχρι το 34ο χιλ/τρο (α/κ Αμυνταίου-Λεβαίας-ΚΑΦΚΑ) της Ε.Ο. 3 Φλώρινας-Κοζάνης (νέο τμήμα) επειδή αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας για την κυκλοφορία οχημάτων.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των επαρχιακών οδών Αμυνταίου – Λεβαίας και Αμυνταίου-Καστοριάς (Σωτήρας).

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.) μέχρι την 04-07-2017 και ώρα 23:59.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η Π.Δ.Μ./Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού, παρακαλείται να ενεργήσει ΑΜΕΣΑ για τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα της οδού με σταθερά εμπόδια, καθώς και την έκδοση απόφασης έγκρισης και τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης μέχρι την αποκατάσταση της φθοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας παρακαλείται για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα της οδού μέχρι την αποκατάστασή της σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν.2696/99 όπως τροπ. με Ν.3542/07 «περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».

1 σχόλιο:

  1. Θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι για την κυκλοφορία μέσα στο Αμύνταιο να βάλουν κάποιες επιπλέον πινακίδες για να πηγαίνουν ΠΙΟ ΑΡΓΑ τ' αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, ειδικά τα φορτηγά? Το οδόστρωμα έχει το κακό του το χάλι από λακκούβες (έχει να ασφαλτοστρωθεί τουλάχιστον 10 χρόνια)και όταν περνάνε φορτηγά οι δονήσεις κι η φασαρία είναι απίστευτη. Δύο πινακίδες επίσης (2 μόνο)που να δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι ξένοι θα διευκόλυναν την κατάσταση αν τοποθετηθούν στο ύφος των δύο παλαιών σιδηροδρομικών διαβάσεων (στην είσοδο από Σωτήρα και στην αντίστοιχη από Λεβαία). Τόσο δύσκολο πιά?

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .