...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Χορήγηση δελτίων στους κληρωθέντες για τα Προγράμματα παροχών του ΟΠΕΚΑ/ ΛΑΕ, έτους 2018


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες δικαιούχοι).
Τα ΚΕΠ χορηγούν δελτία για τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Κοινωνικού Τουρισμού και Ιαματικού Τουρισμού χορήγηση από 2/7/2018 –
31/8/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα από 7/9/2018 τυχόν
αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα
ΚΕΠ, σε όλους όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα
προγράμματα του έτους 2018 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων
που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.
2. Εκδρομικό Πρόγραμμα (Διάρκεια προγράμματος από 2/7/2018 – 10/5/2019):
Δελτία τετραήμερης Εκδρομής.
3. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος
δωρεάν παροχής βιβλίων δεν λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ
αλλά μπορούν να απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ
βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους από 2/7/2018 έως 29/9/2018 προκειμένου
να προμηθευτούν βιβλία. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την
5/10/2018 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των
δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα
συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε
δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν
κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν
παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.
4. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρων (Διάρκεια προγράμματος από 2/7/2018
– 10/5/2019): Δελτία θεάματος.
Το δελτίο κάθε προγράμματος είναι προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άτομα που δεν είναι δικαιούχοι.
Για την παραλαβή του δελτίου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδίου του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:
α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής ή βιβλιάριο ασθενείας ΟΓΑ.
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει αυτοπροσώπως το δελτίο του, η παραλαβή μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να διαθέτει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης α´ και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Η εξουσιοδότηση παραδίδεται στο ΚΕΠ.
Ο δικαιούχος υπογράφει σε σχετικό πεδίο για την παραλαβή του δελτίου.
Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου δεν επανεκδίδεται νέο.
Εκ του ΚΕΠ Αμυνταίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .