...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Απάντηση στο Ουράνιο Τόξο....

Προς:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αναστασιάδη Σταύρο
Μπούλες Αναστάσιο
Παρίση Αθανάσιο
Μάντζα Ελευθέριο
Βοσκόπουλο Παύλο
Δήμτση Πέτρο
Βασιλειάδη Πέτρο
Καζία Πέτρο
Κιλγκάτση Παντελή

Βλέπω την παρακάτω επιστολή που υποτίθεται στείλατε
στον μεσολαβητή Nimetz.  Επίσης βλέπω και την επιστολή που του είχατε στείλει το 2005:


http://florina.org/news/2005/may05_e.asp

Δεν θα σχολιάσω την πρόσφατη επιστολή διότι δεν την βρίσκω στην ιστοσελίδα σας.  Όμως θα σημειώσω κάτι που είχατε γράψει το 2005.  Λοιπόν το 2005 είχατε γράψει:
 The Greek government's objections to the use of the term are on the surface a technical problem, since the key to the so-called "Macedonian issue" lies elsewhere. The problem in the region as far as the Macedonian issue is concerned is, in essence, the refusal of the Balkan countries, including Greece, to recognize the existence and to respect the rights of the Macedonian nation.
Οι αντιρρήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη χρήση του όρου είναι επιφανειακά τεχνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι το κλειδί για το αποκαλούμενο "μακεδονικό ζήτημα" βρίσκεται αλλού. Το πρόβλημα στην περιοχή όσον αφορά το μακεδονικό ζήτημα είναι στην ουσία η άρνηση των βαλκανικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να αναγνωρίσουν την ύπαρξη και να σεβαστούν τα δικαιώματα του μακεδονικού έθνους.

Εδώ ισχυρίζεστε την ύπαρξη κάποιου "Μακεδονικού έθνους."  Εάν πάτε στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε το δεύτερο άρθρο της σειράς The Birth of a Clone State που είχα δημοσιεύσει πριν εννέα χρονια:
 http://history-of-macedonia.com/2009/01/21/the-birth-of-a-clone-state-part-ii/

Απόσπασμα:
 The name Macedonia (Μακεδονία) is rooted in Homeric Greek. A related form of the word first appears in the Odyssey, VII 106: ‘οιά τε φύλλα μακεδνης αιγείροιο’ whereas ‘μακεδνης’ in the form of an adjective means very high or tall, in this context referring to the size in height of a poplar tree. The first Macedonians spoke a proto-Hellenic dialect similar to that of Homer. They eventually adopted the Attic Greek dialect as did the other Greek city-states and finally the Koine Greek dialect during the Hellenistic period.
It is not the primary objective of this writer to argue whether the ancient Macedonians were a Greek tribe or not. Any serious historian will validate their Hellenic origin with scores of references as well as Greek inscriptions on countless ancient artifacts unearthed from all over the region. I would like to note, however, one important date in ancient history.   In 168 B.C. the last Macedonian king, Perseus, surrendered to the Romans after his decisive defeat at the Battle of Pydna and thus Macedonia came under Roman rule.
For over 2000 years thereafter, there has not been even one documented reference claiming an ethnic Macedonian identity. During 2046 years of recorded history, i.e. from 168 B.C. up until 1878 A.D., there is no evidence of the existence of a Macedonian ethnic consciousness. There is no evidence of the existence of a Macedonian language. There is no evidence of the existence of a Macedonian alphabet. There is no evidence of the existence of a Macedonian Church. These indisputable facts raise a crucial question to FYROM’s fabricators of history. But first, let’s go over two significant events which transpired in the Balkan peninsula, one in 1870 and the other in 1878.
In the 19th century the entire region of Macedonia was still under Ottoman occupation. Numerous demographic studies had been conducted in the vilayets of Monastir and Thessaloniki as late as the 19th century by both Ottoman authorities and European institutions, covering the entire Macedonian region and beyond. Not even one of these ethnic surveys references the existence of a Macedonian ethnicity....
 Και εδώ η ερώτηση σε σας από το ίδιο άρθρο:

Which leads to my question to FYROM’s fabricators of history: During 2046 years of recorded history, i.e. from 168 B.C. up until 1878 A.D., there is no documented evidence of the existence of a Macedonian ethnic identity. You base your argument on illusions of ancient Macedonian grandeur in your bloodlines. Can you therefore justify your prolonged 2,000-plus years state of hibernation whereby not one single document exists referencing a Macedonian ethnic consciousness?

Απαντήσεις υπάρχουν στο τέλος του άρθρου.  Μήπως έχετε εσείς κάποια άλλη απάντηση;

Γεώργιος Γιαλτουρίδης
Βοστώνη, ΗΠΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .