...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 2.868 ατόμων, για την Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) και όλων των Υγειονομικών Περιφερειών η υπ’ αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.60261/03.08.2017 
Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», 2.868 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και σε έλλειψη αυτών ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το αρθρ. 106 του Ν. 4461/2017. Περίληψη της ανωτέρω Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση, στο Υπουργείο Υγείας μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr) από την Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 9η πρωινή και έως και την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59 νυχτερινή.
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης της οικείας προκήρυξης, η οποία θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).
Οι υποψήφιοι μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να υποβάλουν αυτοπροσώπως την τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) στην οποία ανήκει η θέση επιλογής τους.  Για τους υποψηφίους που θα επιδιώξουν πολλαπλές θέσεις, η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνει άπαξ ανά Υ.Πε.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1 σχόλιο:

  1. Στα προαπαιτούμενα των υποψηφίων είναι και οι ....ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .