...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Πρόταση για Ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 των «έργων υποδομής μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων για παραγωγή του δημόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας»

Αξιότιμοι,
σε συνέχεια της συνάντησής μας στην Αθήνα, της συζήτησης για το υπόψη θέμα, της προτροπής σας για χρονοπρογραμματισμό των αναγκαίων πόρων για τους
υπό μετεγκατάσταση οικισμούς και λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα των διαθέσιμων του τομεακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που θα συνεισφέρουν  συνδυαστικά, σας υποβάλλουμε τη συνημμένη πρόταση.
Σημειώνεται ότι, η μη αναγραφή ποσών για ορισμένους οικισμούς δεν υποδηλώνει τη μη  αναγκαιότητα χρηματοδότησης αλλά, ότι δεν μπορεί να γίνει σχετικά ασφαλής πρόβλεψη.
Παρακαλούμε για την ένταξή τους στις προαναφερθείσες χρηματοδοτήσεις προβαίνοντας στις αναγκαίες πιθανές προσαρμογές ή προβλέψεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινήσεων και σας ευχαριστούμε.
                                                                                             Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
                                                                                                                

                                                                                     Καρυπίδης Θεόδωρος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .