...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Κατάρτισης για την Κοινωφελή Απασχόληση στο Δήμο Αμυνταίου

Οι επιτυχόντες της Κοινωφελούς Απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Πρόγραμμα Κατάρτισης το οποίο ξεκινά µετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του προγράµµατος και περιλαµβάνει το ακόλουθο εκ̟παιδευτικό αντικείµενο:

Πρόγραµµα Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Ε̟πικοινωνίας (ΤΠΕ)

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαµβάνει τρία ε̟πίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές,προχωρηµένες. Εφόσον οι ωφελούµενοι ε̟πιλέξουν να το παρακολουθήσουν, η κατάρτιση θα πραγµατοποιείται την τελευταία ηµέρα κάθε εβδοµάδας. Συνε̟πώς, οι ωφελούµενοι που θα συµµετάσχουν στη δράση της κατάρτισης θα α̟πασχολούνται τέσσερις (4) ηµέρες την εβδοµάδα και θα καταρτίζονται µία (1) ηµέρα την εβδοµάδα.


Η MASTER σας παρέχει την κατάλληλη κατάρτιση για το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι επιτυχόντες μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την υπεύθυνη υλοποίησης προγράμματος Παγανού Σαββίνα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 23860 23594, κινητό: 6951859452.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .