...Διαφημιστείτε στο blog Aνάποδοι. Επιλέξτε το διαφημιστικό πακέτο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και επικοινωνήστε μαζι μας στο email anapodoi@hotmail.gr...

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Έναρξη Προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών-προβάτωνκαι αγελαίων βοοειδών έτους 2017

Το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας έχοντας υπόψη: 1. Η υπ’ αριθ. 1506/59229 ΦΕΚ Β’ 1502, 26/05 θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την
άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014». 2. Η υπ’ αριθ. 3339/117339 (ΦΕΚ Β’ 3589, 04/11/2017) ΥΑ, «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων 3. Το υπ’ αριθ. 63/8303/24 βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων 4. Το υπ’ αριθ. 159/16883/14 βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνίατρο εκτροφής». 5. Το υπ’ αριθ. 308/34586/27 βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνιάτρους εκτροφής». Ανακοινώνει ότι μέχρι την έκδοση της οικονομικών και αποζημιώσεων και ενισχύσεων για το 2017 και κατ’ επέκταση των συμβάσεων μεταξύ Κτηνιάτρων της Βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων για το έτος 2017, επιτρέπεται να κτηνοτρόφους. Η παραπάνω απόφαση είναι αναγκαία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και επειδή αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητά της κατά Για τις εκτροφές αιγών και προβάτων της της Βρουκέλλωσης των αιγών-προβάτων Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλ αγελαίων βοοειδών της ΠΕ Φλώρινας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Φλώρινα Αριθ. Πρωτ. ΤΚ 53100, Φλώρινα Χατζηστεφάνου Προς : ΜΜΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έναρξη Προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης προβάτων και αγελαίων βοοειδών έτους 2017 Το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας έχοντας υπόψη: Η υπ’ αριθ. 1506/59229 ΦΕΚ Β’ 1502, 26/05-2016) ΥΑ, «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014». Η υπ’ αριθ. 3339/117339 (ΦΕΚ Β’ 3589, 04/11/2017) ΥΑ, «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων 63/8303/24-01-2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, «Εφαρμογή του ρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνιάτρους εκτροφής». 59/16883/14-02-2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, «Εφαρμογή του βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνίατρο εκτροφής». 5. Το υπ’ αριθ. 308/34586/27-03-2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, «Εφαρμογή του προγράμματος ιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνιάτρους εκτροφής». μέχρι την έκδοση της επικείμενης Κοινής Υπουργικής οικονομικών και αποζημιώσεων και ενισχύσεων για το 2017 και κατ’ επέκταση τηνιάτρων Εκτροφής και Δημοσίου, το Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης αιγών και προβάτων, όπως και το Πρόγραμμα Ελέγχου για το έτος 2017, επιτρέπεται να εφαρμόζεται από Ιδιώτες Κτηνιάτρους με αμοιβή από τους Η παραπάνω απόφαση είναι αναγκαία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και επειδή αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητά της κατά το παρελθόν. τις εκτροφές αιγών και προβάτων της ΠΕ Φλώρινας, το Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης προβάτων και αγελαίων βοοειδών, για το έτος 2017, ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων αιγών, της ΠΕ Φλώρινας, να ενημερωθούν εγκαίρως από τα αντίστοιχα Κτηνιατρικά 1 Φλώρινα 31/03/2017 Αριθ. Πρωτ. 6166/54121 ΜΜΕ Έναρξη Προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης έτους 2017 2016) ΥΑ, «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του Η υπ’ αριθ. 3339/117339 (ΦΕΚ Β’ 3589, 04/11/2017) ΥΑ, «Πρόγραμμα ελέγχου και φαρμογή του προγράμματος μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνιάτρους εκτροφής». φαρμογή του προγράμματος βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνίατρο εκτροφής». 2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, «Εφαρμογή του προγράμματος ιγοπροβάτων μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων με κτηνιάτρους εκτροφής». πουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) περί οικονομικών και αποζημιώσεων και ενισχύσεων για το 2017 και κατ’ επέκταση, μέχρι την υπογραφή ημοσίου, το Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης όπως και το Πρόγραμμα Ελέγχου αγελαίων βοοειδών Κτηνιάτρους με αμοιβή από τους Η παραπάνω απόφαση είναι αναγκαία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, της υγείας παρελθόν. Πρόγραμμα Ελέγχου και Εκρίζωσης για το έτος 2017, ξεκινάει άμεσα. λεύσεων αιγών, προβάτων και να ενημερωθούν εγκαίρως από τα αντίστοιχα Κτηνιατρικά 2 Γραφεία των περιοχών αρμοδιότητάς τους, όπως και οι Ιδιώτες Κτηνίατροι που επιθυμούν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .