Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καταγγέλλει την επιλεκτική χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και καλεί τους συναδέλφους να μην επιτελούν καμία εργασία χωρίς μέσα και εξοπλισμό

Διαχρονικά και συστηματικά, με προμετωπίδα πάντα το «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ», το σωματείο απαίτησε από τις Διοικήσεις –τόσο μέσα από σχετική αλληλογραφία (Επιστολές: 9.1.2013, 2.9.2013 & 17.11.2014) όσο και σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις- την εφαρμογή
των κανονισμών που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων και την χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να είναι εξοπλισμένος, διασφαλισμένος και να μπορεί να επιτελεί τη δουλειά του με τον καλύτερο & ασφαλέστερο τρόπο.
«Επέρασαν χρόνοι πολλοί» -δυστυχώς- αλλά επειδή «κάλλιο αργά παρά ποτέ», έστω και σήμερα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η χορήγηση στους εργαζόμενους των ΜΑΠ.
Βέβαια, προκαλεί εντύπωση (ή ίσως και όχι) το γεγονός ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια όταν για θέματα όπως πχ η προμήθεια μέσων μεταφοράς στελεχών οι διαδικασίας διεκπεραιώνονται στο «άψε σβήσε».
Δυστυχώς, εκεί που θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε την θετική –ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- κίνηση της Διοίκησης, η ίδια «επισκιάζει» το γεγονός προβαίνοντας σε «επιλεκτική» διανομή των εν λόγω μέσων, ρίχνοντας λάδι στην ιστορία «εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων» και δημιουργώντας δυσαρέσκεια και ένταση μεταξύ των εργαζόμενων.
Είναι σαφές ότι οι ειδικές συνθήκες στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ (που σαφώς και είναι οι ίδιες ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ), καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη τη χορήγηση των ΜΑΠ ενώ παράλληλα, η χορήγησή τους αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Επιχείρησης καθότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του Μεταλλευτικού Κώδικα ορίζεται πως «Σε κάθε εργαζόμενο του έργου πρέπει να χορηγούνται από τον εργοδότη του, με αποδεικτικό παραλαβής, Μέσα Ατομικής Προστασίας τα οποία να  είναι κατασκευασμένα με τις ισχύουσες προδιαγραφές».
Αν η Διοίκηση της ΔΕΗ:
ü  Δεν γνωρίζει ποιες είναι η υποχρεώσεις της
ü  Έχει υπηρεσίες που δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους με αποτέλεσμα, μείζονα ζητήματα να χρονίζουν
ü  Έχει ορίσει δικά της κριτήρια με βάση τα οποία  θα επιλέγει τους εργαζόμενους οι οποίοι θα λάβουν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
ü  Έχει την πρόθεση, για δικούς της λόγους,  να δημιουργεί ή να συντηρεί  κατηγορίες εργαζομένων στους χώρους της.
τότε καλό θα ήταν να ενημερώσει σχετικώς και να ξεκαθαρίσει τη θέση της.
        Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ καταγγέλλει την διαδικασία  επιλεκτικής χορήγησης των ΜΑΠ και καλεί ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ: ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.


Υ.Γ: Επισυνάπτουμε έγγραφα σχετικής αλληλογραφίας για το εν λόγω ζήτημα

Γραφείο Τύπου

 Προς:  Διευθυντή Υποστήριξης ΛΚΔΜ               Ημερ.: 17-11-2014          
           κ. Αντώνη Νίκου                                                 Αριθ. Πρωτ.: 5006


Θέμα: Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στο προσωπικό του Υποτομέα Φύλαξης

Κύριε Διευθυντή
Με την παρούσα επιθυμούμε, στο πλαίσιο πάντα της προσπάθειας για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τους εργαζόμενους,  να θέσουμε υπόψη σας το ζήτημα που έχει να κάνει τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στο έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μηνα) του Υποτομέα Φύλαξης.
Οι ειδικές συνθήκες στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ καθιστούν, εκτός από αναγκαία, επιβεβλημένη τη χορήγηση των εν λόγω Μέσων (φόρμες, άρβυλα, στολές), ενώ παράλληλα αποτελεί και υποχρέωση της Επιχείρησης (Άρθρο 8 του Μεταλλευτικού Κώδικα, «Σε κάθε εργαζόμενο του έργου πρέπει να χορηγούνται από τον εργοδότη του, με αποδεικτικό παραλαβής, Μέσα Ατομικής Προστασίας τα οποία να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές»).
Περαιτέρω είναι μεγίστης σημασίας, το προσωπικό του Υποτομέα Φύλαξης όχι μόνο να έχει στη διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό, αλλά και ο εξοπλισμός αυτός να φέρει τα διακριτικά εκείνα χαρακτηριστικά που να κάνουν σαφή και ευδιάκριτο το ρόλο τους.

Ευχαριστούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»


Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν . Γραμματέας

                                                                                             
Γιώργος Αδαμίδης                                                    Αθανάσιος ΜάστοραςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διευθύντρια ΔΥΑΕ κ. Μαρία Τολάκη
Τομεάρχη Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας κ. Δημήτριο Μπαλτζή
Προς: Γενική Διεύθυνση Ορυχείων                         Ημερ: 9-1-2013
           Γενική Διεύθυνση Παραγωγής                     Αριθ. Πρωτ.: 4667          

Θέμα: Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) στους εργαζόμενους των Γ.Δ. Ορυχείων και Παραγωγής


Κύριοι Διευθυντές
Με την παρούσα, επανερχόμαστε στο θέμα της χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους που ανήκουν στις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων και Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.
Είναι γνωστό ότι σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας για την εργασία που επιτελούν, ενώ ακολουθούνται και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 396/94.
Κάθε Μ.Α.Π. θα πρέπει να είναι κατάλληλο και «προσαρμοσμένο» στους κινδύνους και στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν κάθε εργασιακό πόστο και να ανταποκρίνονται απολύτως σ΄αυτές. Επιπλέον θα πρέπει τα μέσα αυτά να ταιριάζουν σωστά στον κάθε ένα εργαζόμενο για να μπορούν να είναι και αποτελεσματικά στη χρήση τους.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αναφερόμαστε στην επιτακτική ανάγκη χορήγησης στους εργαζόμενους ενδυμάτων προστασίας (ισοθερμικές μπλούζες και παντελόνια) από την κακοκαιρία, για χρήση κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών που στη συγκεκριμένη εποχή (χειμερινή) είναι εξόχως αντίξοες (ολικός παγετός, χιόνια, αέρας κ.ο.κ).
Ειδικά για τις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, τα φαινόμενα που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες είναι τόσο έντονα, που η μη χορήγηση του κατάλληλου ατομικού εξοπλισμού, θέτει σε κίνδυνο τη σωματική τους υγεία και είναι ενάντια στα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ παρακαλεί να μεριμνήσετε, ως οφείλετε, για την προμήθεια των εργαζομένων με τα εν λόγω Μέσα Ατομικής Προστασίας το συντομότερο δυνατό.     

Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

 

Αδαμίδης  Γεώργιος                      Μάστορας Αθανάσιος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ø  Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Προς: Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο                     Ημερ: 20-9-2013
         ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό                                  Αριθ. Πρωτ.: 4823


Θέμα: Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) στους  εργαζόμενους των Γ.Δ. Ορυχείων και Παραγωγής


Κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα επιθυμούμε, εν αναμονή της χειμερινής περιόδου και στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη δυνατή προετοιμασία, να επαναφέρουμε το ζήτημα που έχουμε προτάξει και σε προηγούμενες επιστολές μας (9/1/2013) και αφορά στη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους που ανήκουν στις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων και Παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε.
Είναι γνωστό ότι σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας για την εργασία που επιτελούν, ενώ ακολουθούνται και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 396/94.
Κάθε  ένα από τα εν λόγω Μέσα, επιβάλλεται να είναι κατάλληλο και «προσαρμοσμένο» στους κινδύνους και στις συνθήκες που χαρακτηρίζουν κάθε εργασιακό πόστο, καθώς και να ανταποκρίνονται απολύτως σ΄αυτές. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζουν σωστά στον κάθε εργαζόμενο, για να έχουν και αποτελεσματικότητα κατά  τη χρήση τους.
Γνωρίζετε βέβαια ότι η χειμερινή περίοδος -ειδικά για τις Γενικές Διευθύνσεις Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης- είναι και μακρά και σφοδρή, με ακραία πολλές φορές καιρικά φαινόμενα, ολικούς παγετούς και πολυήμερες χιονοπτώσεις.
Επιβάλλεται λοιπόν η χορήγηση ενδυμάτων προστασίας (ισοθερμικές μπλούζες, παντελόνια και μπουφάν) για την κακοκαιρία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών τη συγκεκριμένη εποχή (χειμερινή). Σε διαφορετική περίπτωση, τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η σωματική τους υγεία, ενώ κάτι τέτοιο θα σήμαινε και ανεφαρμογή των όσων προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Κύριε Πρόεδρε
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (χωρίς να μπορεί να καταλάβει την αναίτια και παρατεταμένη καθυστέρηση υλοποίησης των πρότερων σχετικών αιτημάτων του), σας παρακαλεί να μεριμνήσετε, ως εξάλλου και οφείλετε, για την έγκαιρη προμήθεια των εργαζομένων με τα εν λόγω Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Εκτιμούμε ότι ειδικά στην παρούσα συγκυρία, η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική και άμεση, καθώς το γεγονός ότι για τους εργαζόμενους στις εταιρείες ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ φροντίσατε να τους παρασχεθούν τα Μ.Α.Π., αποδεικνύει ότι κατανοείτε απολύτως το επιβεβλημένο του ζητήματος.


Για το Δ.Σ. του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας


Γιώργος  Αδαμίδης                                     Αθανάσιος Μάστορας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  • Γενική Διεύθυνση Ορυχείων κ. Νικολακάκο Παναγιώτη
  • Γενική Διεύθυνση Παραγωγής κ. Κοπανάκη Ιωάννη
  • Δ/νση Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία κ. Τολάκη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .