Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Απάντηση της Υπουργού Όλγας Γεροβασίλη στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη με θέμα: :« Προσλήψεις ημετέρων κατά παράβαση των νόμων για προσλήψεις και ΑΣΕΠ››Σε απάντηση της υπ΄αρ.1827/7-12-2016 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα:« Προσλήψεις ημετέρων κατά παράβαση των νόμων για προσλήψεις και ΑΣΕΠ››, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:


Αναφορικά  με τα ερωτήματα θέτουμε υπόψη σας , ότι το Υπουργείο δεν διαθέτει στοιχεία ως προς την διαδικασία με την οποία κατέστησαν αμετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις βάσει των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί οι προσλήψεις  του τακτικού προσωπικού που έχει προσληφθεί κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

Ως εκ τούτου, η πληροφορία της άσκησης ένδικων μέσων από τους φορείς ή την παραίτηση των φορέων από την άσκηση των ένδικων μέσων θα πρέπει να αναζητηθεί από τους οικείους φορείς.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4389/2016, οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2015, δεν προσμετρώνται πλέον κατά την τήρηση του λόγου ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) για το έτος 2016, ένα προς τέσσερα για το έτος 2017 και ένα προς τρία για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3833/2010, όπως ισχύει.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ως άνω συνταγματικής διάταξης, προβλέπεται η υποχρέωση της Διοίκησης για συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .