Ποιος πιστευετε οτι θα είναι ο/η αρχηγος του νεου Κεντροαριστερου φορεα;

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας ενημερώνει ότι στις 19/12/2016 εμφανίστηκε κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε
κύκνο στο Δέλτα του Έβρου, το οποίο με βάση τα επιζωοτιολογικά δεδομένα εκτιμάται ότι ανήκει στον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο H5N8, που έχει ήδη επιβεβαιωθεί στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Κροατία.
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα επιζωοτιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ανησυχητική εξάπλωση των κρουσμάτων  του νοσήματος σε διάφορες περιοχές και  χώρες της Ευρώπης,
β) τις αυξημένες αυτή την περίοδο μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών  των αγρίων πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας, και το γεγονός ότι περιοχές του νομού μας (λίμνες, ποτάμια, υγροβιότοποι, κλπ) αποτελούν σταθμό διέλευσης και παραμονής μεταναστευτικών πτηνών, επισημαίνουμε την επιτακτική  ανάγκη της πιστής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και ιδιαίτερα των μέτρων εκείνων που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα άγρια πτηνά.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 258971/26-8-2008 (Β΄1785) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών» προβλέπεται άμεση λήψη μέτρων και υποχρεωτική συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτής. Με βάση τα προβλεπόμενα στην παραπάνω απόφαση:
·         Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε μη περιφραγμένους χώρους
·         Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ), σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. Τα πουλερικά αυτών  των εκτροφών πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους και τα  ανοίγματα τους να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
·         Οι κάτοχοι των πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε κλειστούς χώρους, χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών.
·         Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κτλ.
·         Τα πουλερικά οφείλουν να ποτίζονται με νερό που δεν προέρχεται από ακάλυπτη εξωτερική δεξαμενή νερού εκτεθειμένη στα άγρια πτηνά.

Μέχρι να επανεκτιμηθεί η συνολικότερη επιζωοτιολογική κατάσταση αναφορικά με τη νόσο, συστήνεται όλα τα εκτρεφόμενα πουλερικά που βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η σύσταση αυτή αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία ή ημιελεύθερα που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις.

Υπάλληλοι παρεμφερών υπηρεσιών, μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων, κτηνοτρόφοι και ιδιώτες που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, οφείλουν να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανόντων  πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

Επισημαίνουμε πως μέχρι σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο H5N8 της γρίπης τύπου Α παρόλο που πολλοί άνθρωποι έχουν εκτεθεί σ’ αυτόν κατά τη διαχείριση κρουσμάτων σε πτηνά.

Για κάθε νεότερο δεδομένο το Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας θα επανέλθει  με νέα ανακοίνωση.ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .