Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 28 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:30΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.
«Παράταση χρόνου υλοτομίας των συστάδων 2θ, 6α, 6β, 6γ και 7ε του δημοτικού δασοκτήματος Ακρίτα»
Εισηγητής κ. Νικόλαος Aλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
2.
«Ορισμός υπολόγου για την καταβολή των τελών για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2017»
Εισηγητής κ. Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊστάμενου Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
3.
«Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017»
Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Θεοδόσιου Καραγκιοζίδη, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
4.
«Έγκριση της υπ’ αριθμό 126/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τον Πίνακα οικονομικής Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2017»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5.
«Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨»
Εισηγητής κ. Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κ. Δημήτριου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.
«Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φλώρινας¨ στο ΕΠ Δυτική Μακεδονία 2014-2020»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7.
«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8.
«Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου χρήσης 2015 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9.
«Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου χρήσης 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10.
«Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου χρήσης 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11.
«Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου χρήσης 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12.
«Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων και εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13.
«Σχετικά με ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14.
«Τροποποίηση των συμβάσεων με Α.Π. 2544/17-02-2016 ¨Προμήθειας γάλακτος Δήμου Φλώρινας¨, Α.Π. 30065, 30067, 30068, 30069, 30070/31-12-2015 ¨Εργασιών – Επισκευής όλων των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγητής κ. Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κ. Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .