Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14/12 το Δημοτικό Συμβούλιο ΦλώριναςΚαλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 14 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ μμ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.
«Διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2.
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.
Παραχώρησης χρήσης μίας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Τροπαιούχου του Δήμου Φλώρινας στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Τροπαιούχου ¨ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ¨, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
4.
«Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στην Πράξη "Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση" με κωδικό ΟΠΣ 5002212»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5.
«Επισκέψεις του κ. Δημάρχου σε ιδρύματα του Δήμου Φλώρινας ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6.
«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Συντήρηση τμήματος της νότιας πλευράς της στέγης δημοτικής αγοράς¨»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .